SOLUCIONS
NOVA PLANTA DETERGENTS LÍQUIDS

Sistema de control de la planta de fabricació de detergents líquids amb processos Batch y processos en continu.

AMPLIAR
PLANTA DE DETERGENTS SÒLIDS A MEXIC

Automatització i control de Planta de Fabricació de detergents  sólids. Dosificació de producció en Batch i en contínu amb formulació, etc… AMPLIAR

CONTROL MAGATZEM AUTOMÀTIC

Sistema de control del Magatzem automátic de palets amb seguimient i traçabilitat del producte amb códis de barres. Gestió amb 5 PLC Siemens S7

AMPLIAR
CLIENTS