INSTAL·LACIÓ

Instal·lem, muntem  i reparem instal·lacions elèctriques de tot tipus.

Els nostres tècnics estan preparats per atendre qualsevol utilització de l’energia elèctrica en el món industrial i en l’àrea de serveis, des del disseny i muntatge dels armaris elèctrics de potència i comanament amb PLC’s com la instal.lació en les plantes de les safates, cables etc.

Tenim assolits els coneixements necessaris dels productes i sistemes de les principals marques, amb la complexitat inherent a aquests sistemes.

  • Instal·lació i muntatge de tubs i safates.
  • Disseny i muntatge de quadres elèctrics de potència.
  • Disseny i muntatge de quadres elèctrics de comandament, pupitres de control, instrumentació i PLC.
  • Tirat i connexionat de cables de control i potència.
  • Instal·lació, configuració i posada en servei de variadors de freqüència (Siemens, ABB, Fuji, Lenze, etc…).
  • Instal·lació, configuració i posada en servei de sistemes de pesatge (cèl·lules de carga), pressió,abal, temperatura, etc.
  • Instal·lació, configuració i posada en servei de sistemes automàtics de regulació.
  • Departament d’elaboració d’esquemes elèctrics i documentació.
  • Manteniments elèctrics industrials.
CONTROL DE PRODUCCIÓ
CLIENTS