AUDITORIA D'INSTALACIONS

La realització d’auditories d’instal.lacions es un nou servei de l’empresa encaminat a poder avaluar a priori l’estat d’un procés automàtic o cadena de producció a fi i efecte de poder optimitzar-la aportant la millor solució i que li permeti allargar la vida de les màquines que la composen.

Els nostres tècnics recopilen tota la documentació tècnica dels elements de la cadena de producció així com les instruccions dels diferents fabricants i realitzen un diagnosi de la mateixa amb diferents assatjos in-situ, aprofitant la extensa experiència de que disposen.

Aquest diagnosi es transforma en un document/projecte a on es detallen els punts forts i a millorar del procés productiu, així com suggerències per a la seva optimització.

LLISTAT DE SERVEIS RELACIONATS
  • AUDITORIA DE CADENES DE FABRICACIÓ I MUNTATJE
  • AUDITORIA DE PROCESSOS BATCH
  • AUDITORIA DE PROCESSOS DE FABRICACIÓ
  • AUDITORIA ELÈCTRICA
CONTROL DE PRODUCCIÓ
CLIENTS