CONTROL

Desenvolupem una activitat molt important en el camp de la programació, que es el control de la producció i el càlcul dels corresponents KPI (OEE, MOEE, etc…) mitjantçant controladors programables (PLC), adquisició de dades amb codis de barrres, gestió de la producció, control remot i comunicació a sistemes ERP per a control i estadístiques.

Aquest servei s’encamina a poder analitzar tot el procés productiu en formats quantificables i treure’n totes les dades per a l’optimització del mateix. També representa una eina importantíssima per als gestors de producció, gerents de planta i demés responsables a fi i efecte de poder pendre decisions.

TORNAR
CLIENTS